Center Parcs is een dynamische organisatie met recreatieve bezoekers, maar die ook opereert op de business – tobusiness markt. Dit betekent dat het gaat om een grote organisatie waarbij de bezetting grillig kan zijn. Bureau Q-Linaire is een flexibele partner die daar goed mee om weet te gaan. Flexibiliteit, maar ook de open en eerlijke communicatie zijn voor mij de Bureau Q-Linaire pijlers waar ik verder mee kom.